Terug naar overzicht

Algemene verordening gegevensbescherming

DanZee is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar relaties en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is. Persoonlijke gegevens van relaties en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. DanZee houdt zich dan ook aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)en overige privacywetgeving stellen. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is DanZee, Joke Smitlaan 8, 4385 JJ Vlissingen, Nederland

Uw e-mailadres

Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, dan kan deze gebruikt worden om u te informeren over voor u relevante onderwerpen en diensten van DanZee. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden. Onze partner, ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, is de organisatie die deze mailadresssen voor ons beheert, verwerkt en gebruikt. De informatie wordt zonder uw toestemming niet verstrekt aan derden.

Afmelden

Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten, diensten (per post, e-mail etc.) of persberichten kunt u dit per e-mail melden bij danzee@zeelandnet.nl of schriftelijk bij DanZee, Joke Smitlaan 8, 4385 JJ Vlissingen, Nederland.

Clickgedrag

DanZee verzamelt en analyseert informatie die verbonden is aan het gebruik van deze website, zoals het aantal hits, de meest gevraagde pagina’s, de vorige/volgende bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website te optimaliseren.

Wijzigingen

DanZee behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement.

Tweet 0 keer gedeeld op Twitter